Stavba pecí

Jsme specialisté ve výstavbě sklářských pecí

Dodáváme široké spektrum tavicích agregátů pro výrobu ve sklářském průmyslu. Jsme specialisté na nízkokapacitní sklářské pece všech možných typů. 

Naše portfolio zahrnuje: 

 • Pánvové plynové i elektrické pece

 • Kontinuální plynové vany

 • Kontinuální elektrické vany

 • Denní vany

 • Temperovací pece na pánve 

 • Ostatní pece 

Vyrábíme a dodáváme nejen pro sklářský průmysl

Bohaté zkušenosti ze sklářského průmyslu využíváme v ostatních segementech při montážích speciálních vyzdívek tepelných nebo jiných zařízení napříč průmyslovými odvětvími. 

Výroba a montáž kovových konstrukcí

Provádíme montáže od drobných ocelových konstrukcí po větší průmyslová řešení. 

Samostatně stojící ocelové konstrukce, podpůrné konstrukce, lávky, plošiny..

Svařování kovů (ocel, nerez, hliník)

Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu 

Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu svařování a řezání plamenem

Montáže plynových zařízení

 • domovní plynovody

 • průmyslové plynovody

 • plynové spotřebiče pod 50 kW

 • plynové spotřebiče nad 50 kW

 • plynové pece a průmyslová tepelná zařízení

 

Stavba pecí

Partneři