Politika BOZP

 

Využíváme systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN ISO 45001:2018). Cílem je chránit životy a zdraví zaměstnanců, klientů i návštěvníků firmy.

 

 

Přijali jsme bezpečnostní politiku s mottem:

 

 

Ochrana zdraví a životů zaměstnanců i návštěvníků firmy je pro nás samozřejmou hodnotou nejvyšší priority

 

 

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

 

 1. Odpovědný vztah k životům a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy

  1. Sledujeme a důsledně naplňujeme právní i jiné požadavky vztahující se k pracovnímu prostředí i bezpečnosti práce.

  2. Zlepšujeme pracovní prostředí a hygienu práce. Hodnotíme bezpečnostní rizika všech činností a pracovišť a problémy odstraňujeme podle jejich naléhavosti.

  3. Zavádíme technologie s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců i externistů.

  4. Monitorujeme možné zdroje poškození zdraví. Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme potenciální i skutečnou nehodovost a přijímáme bezpečnostní opatření.

  5. Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnujeme všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají (dodavatele, zákazníky, veřejnost atd.).

  6. Systematicky dokumentujeme, posuzujeme, kontrolujeme a hodnotíme stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti práce a zajišťujeme okamžitou nápravu zjištěných nedostatků.

 

 1. Komunikace záležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví

  1. Komunikujeme a konzultujeme se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami zásadní otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Motivujeme všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek společnosti.

  2. Vyžadujeme od svých partnerů dokumentované záruky, že při jejich činnosti v areálu naší firmy i mimo něj neohrozí životy a zdraví našich zaměstnanců.

 

V Desné dne 16. srpna 2022

 

 

 

Ing. Júlia Stephányová                  Ing. Tomáš Stloukal

manažer ISŘ                                 předseda představenstva