Politka kvality

 

Využíváme systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016
v hlavních podnikatelských oborech divizí

 

D300 – Pecní

D700 – Výroba elektrotechnických výrobků

Naší zásadou je, že veškeré produkty se vyrábí v jediné – nejlepší kvalitě. Stálým cílem je vytvářet a udržovat důvěru v naše výrobky a služby vázané na tyto výrobky.

Přijali jsme proto politiku kvality s mottem:

 

Náš zákazník = nejvyšší priorita

 

 

 

Toto základní motto naplňujeme soustředěním se na následující imperativy:

Zlepšování kvality našich výrobků

  1. Základním a prvořadým cílem činností firmy je uspokojování vyřčených, ale i očekávaných budoucích potřeb zákazníků.

  2. Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen typickou kvalitu prodávaného zboží, ale i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodních administrativních prací.

Stálá výborná a dokumentovaná kvalita všech činností

  1. VSTUPY přednost dostávají dodavatelé s efektivním systémem řízení kvality.

  2. VÝSTUPY doklady dokumentující péči o kvalitu (interní průvodní dokumentace obchodu i výroby, dále certifikáty, prohlášení o shodě).

Standardní systém řízení kvality podle mezinárodní normy

  1. Vedení firmy se plně ztotožnilo s obsahem normy ČSN EN ISO 9001 a účinně ho zavedlo uvnitř celé firmy. Navenek spravuje kontext firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům a k regionální veřejnosti. Přitom řídí rizika existující v rámci uvedených vztahů.

  2. Systém managementu kvality je organickou součástí řízení firmy, princip stálého zdokonalování firmy je alfou i omegou při řízení firmy.

Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

  1. Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a informovaný zaměstnanec.

  2. Ve firmě jsou všichni k sobě navzájem zákazníci a dodavatelé.

 

V Desné dne 16. srpna 2022

 

 

 

Ing. Júlia Stephányová                  Ing. Tomáš Stloukal

manažer ISŘ                                 předseda představenstva