Politka ŽP

 

Využíváme systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Cílem je chránit životní prostředí jak ve firmě a jejím okolí, tak u klientů. 

 

 

Přijali jsme environmentální politiku s mottem:

 

 

Ochrana životního prostředí - zelená firma

 

 

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

 

Odpovědný vztah k životnímu prostředí

  1. Ve vztahu k naší produkci zavádíme pouze technologie s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Dopady nových technologií hodnotíme ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.

  2. Na trh a k dalšímu zpracování zavádíme pouze takové výrobky, u kterých je vyřešeno šetrné použití ve vztahu k životnímu prostředí - při skladování, při užívání i při likvidaci.

  3. Trvale hledáme možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů. Řídíme množství nebezpečných látek a řešíme množství a druhy odpadů.

  4. Důslednou prevencí rizik a znečišťování předcházíme možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.

 

Komunikace záležitostí životního prostředí

  1. Sdělujme environmentální politiku všem zaměstnancům a předáváme ji vhodnou formou dalším zainteresovaným stranám. Řídíme a vychováváme zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí s cílem dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali tuto environmentální politiku.

  2. Vyžadujeme od smluvních partnerů respektování naší environmentální politiky. U dodavatelů to předpokládáme a v rámci toho prosazujeme, aby se řídili stejnými nebo podobnými pravidly.

 

V Desné dne 16. srpna 2022

 

Ing. Júlia Stephányová                  Ing. Tomáš Stloukal

manažer ISŘ                                 předseda představenstva