Elektromontážní práce

Výroba elektrických rozvaděčů  

 • Výroba silnoproudých rozvaděčů a rozvaděčových sestav
 • Výroba rozvaděčů pro měření a regulaci (M a R)
 • Výroba řídících a ovládacích rozvaděčů výrobních linek a strojů
 • Výroba rozvaděčů pro domovní a bytové elektroinstalace

Elektromontážní práce

 • Průmyslové rozvody elektro
 • Datové rozvody 
 • Speciální rozvody elektrotepelných zařízení
 • Rozvody M a R (vzduchotechnika, vytápění apod.)
 • Domovní a bytové rozvody 

Elektrodokumentace

 • Projekční práce elektro
 • Dokumentace strojů, elektroinstalací, M a R
 • Zakreslení skutečného stavu elektroinstalací budov a výrobních provozů
 • Návrhy a výpočty osvětlení 

Servis 

 • Zajištění nepřetržitého servisu technologických zařízení
 • Pravidelný servis strojních zařízení a výrobních linek po stránce elektro
 • Preventivní prohlídky elektrických zařízení, rozvoden, bytových a domovních elektroinstalací

Revize 

 • Výchozí revize 
 • Pravidelné revize
 • Kontroly bezpečnosti elektrických strojů po stránce elektro

Partneři